Card image cap
>>> MÔ THỨC TIÊU CỰC <<<

Gia đình nội phong kiến, trọng nam khinh nữ. Mẹ chị phải hầu hạ ba chị từng chút một, hễ sai sót gì thì bị bà nội mắng. Nhà nội kinh doanh ăn uống, mẹ chị phải dậy sớm, đi chợ, nấu ăn & làm tất cả nhưng không nhận được đồng lương nào