Card image cap
>>> MÔ THỨC TIÊU CỰC <<<

Gia đình nội phong kiến, trọng nam khinh nữ. Mẹ chị phải hầu hạ ba chị từng chút một, hễ sai sót gì thì bị…